Apoteksföreningens remissvar angående prissättning av utbytbara läkemedel

Apoteksföreningens remissvar angående TLV:s föreskrifter och allmänna råd om prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte av läkemedel m.m. Läs hela remissvaret här.