Apoteksföreningens remissvar angående substansnamn på apoteksetiketten vid generikautbyte.

Apoteksföreningens remissvar angående substansnamn på apoteksetiketten vid generikautbyte. Läs hela remissvaret här.