Apoteksföreningens remissvar på Datainspektionens skrivelse om kamerabevakning på apotek

Remissvar på Datainspektionens skrivelse ”Angående kamerabevakning på apotek – förslag på lagstiftningsåtgärder”.

Läs hela remissvaret här