Apoteksföreningens remissvar på läkemedelsutredningen – orimliga konsekvenser för apotek

Idag har Sveriges Apoteksförening lämnat in branschens remissvar på läkemedelsutredningens slutbetänkande Tydligare ansvar och regler för läkemedel (SOU 2018:89).

Uppdraget var att föreslå hur samhällets finansiering av läkemedel kan utformas för att skapa långsiktiga förutsättningar för jämlik vård och samhällsekonomisk effektiv användning av läkemedel. Sveriges Apoteksförening är tveksamma till att utredningens förslag leder till detta.

Vi är ytterst skeptiska till att utredningen anser att enda sättet att nå effektivare finansiering av läkemedel är att slå undan benen för apoteksbranschens förutsättningar att ge god apoteksservice över hela landet. Detta föreslås eftersom det stör förhandlingarna mellan internationella läkemedelsbolag och regionerna. Det är orimligt säger Johan Wallér vd på Sveriges Apoteksförening.

Konsekvensanalyser av utredningens förslag anser vi brister i stora stycken. Framför allt har utredningen räknat helt fel gällande hur parallellhandeln påverkar apotekens resultat. I vårt remissvar finns utförligt beskrivet hur parallellhandel påverkar apotekens resultat och hur utredningens förslag skulle innebära ett minskat rörelseresultat med en tredjedel för apoteken. Utredningen menar att apotekens parallellhandel inte har kommit allmänheten till godo. I remissvaret visar vi bland annat hur prispressen på läkemedel leder till besparingar till samhället på hundratals miljoner kronor och ökat tillgängligheten till apotek.

I remissvaret finns även en bilaga med en rättsutredning från Advokatbyrån Gullikssons som bland annat konstaterar att utredningens förslag strider mot EU -rätten.

Om utredningens förslag blir verklighet blir det ett dråpslag för hela apoteksbranschen. Särskilt drabbade blir många enskilt drivna apotek som är än mer beroende av parallellimport. Men effekten riskerar att påverka service och tillgänglighet till apotek över hela landet. Jag hoppas att detta är något som socialminister Lena Hallengren ser allvaret i.

Läs hela remissvaret här och rättsutredningen här.

 

För ytterligare kommentarer kontakta:

Johan Wallér, vd Sveriges Apoteksförening

Tel: 070- 239 16 06

Johan.waller@sverigesapoteksforening.se