Apoteksföreningens remissvar på Läkemedelsutredningens delbetänkande

Sveriges Apoteksförening har idag lämnat in sitt remissvar på Läkemedelsutredningens delbetänkande Finansiering, subvention och prissättning av läkemedel SOU 2017:87.

Föreningen har begränsar sina kommentarer till de delar i betänkandet som behandlar öppenvårdsapotekens förhandlingsrätt, främst möjligheten att köpa in och sälja parallellimporterade läkemedel till andra priser än de som fastställs av TLV.

Principiellt förordar vi en transparent prissättningsmodell med hög grad av priskonkurrens. Vi förutsätter att Läkemedelsutredningen framöver inte kommer att lägga fram förslag som kan innebära inskränkningar i apotekens förhandlingsrätt eller på annat sätt försvårar parallellimport säger Johan Wallér, vd på Sveriges Apoteksförening.

Läs hela remissvaret här: Remissvar SOU 2017-87

 

För ytterligare information kontakta:

Johan Wallér, vd Sveriges Apoteksförening

tel: 070-2391606

johan.waller@sverigesapoteksforening.se

 

Attachments