Apoteksföreningens remissvar på utredningen ”Enhetliga priser på receptbelagda läkemedel” SOU 2017:6

I veckan har Sveriges Apoteksförening lämnat in remissvar på Apoteksmarknadsutredningens delbetänkande ”Enhetliga priser på receptbelagda läkemedel” SOU 2017:6.

Sveriges Apoteksförening ställer sig frågande inför att utredningen inte lägger fram förslag som faktiskt gagnar patienterna genom mer fördelaktiga läkemedelspriser.

Förslaget bidrar inte till långsiktigt låga läkemedelspriser eller förbättrar tillgängligheten till läkemedel för patienterna. För apotekens kunder är möjligheten att kunna byta till ett läkemedel med lägre pris den åtgärd som skulle ge apoteksbranschen bäst möjligheter att tillgodose krav på god tillgänglighet till bästa pris säger Johan Wallér vd på Sveriges Apoteksförening.

Föreningen avstyrker utredningens förslag om en reglerad handelsmarginal för läkemedel utanför förmånen eftersom det saknas tillräckliga skäl och bidrar inte till låga läkemedelspriser, 
regleringen är inte samhällsekonomiskt effektiv och 
förslaget är inte förenligt med EU-rätten.

Läs föreningens remissvar här.

Remissvar SOU 2017-76

Bilaga 1, Rättsutredning_171206

För ytterligare information kontakta:

Johan Wallér, vd Sveriges Apoteksförening

tel: 070-2391606

johan.waller@sverigesapoteksforening.se

 

 

Attachments