Apoteksföreningens remissvar till Läkemedelsverket om begränsningar att bedriva öppenvårdsapokek

Sveriges Apoteksförening har lämnat in remissvar till Läkemedelsverket angående ”Översyn av begränsningar för att få tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek”. (Dnr: 4.3.1-2019-019711) Sveriges Apoteksförening har inbjudits att inkomma med synpunkter på Läkemedelsverkets rapport ”Översyn av begränsningar för att få tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek”. Läs hela remissvaret r.