Apoteksmarknadsutredningen bommar målet med att pressa läkemedelspriserna

Idag presenterade Anna-Lena Sörenson Apoteksmarknadsutredningens andra delbetänkande ”Enhetliga priser på receptbelagda läkemedel” SOU 2017:76. Sveriges Apoteksförening ställer sig kritiska till att utredningen inte lägger fram förslag som faktiskt gagnar patienterna genom mer fördelaktiga läkemedelspriser. Utredningen föreslår istället endast enhetliga priser.

Läkemedelspriserna utanför läkemedelsförmånen avgörs dels av läkemedelsindustrins pris på de läkemedel som säljs i Sverige och dels av den marginal som apoteken kan ta ut för att sälja produkten. Att enbart föreslå en reglering av den ena parten (apoteken) men inte den andra (läkemedelsindustrin) skapar ingen prispress.

Utredningens förslag leder inte till lägre läkemedelspriser för patienterna vilket borde vara statens främsta mål. Utan någon inbyggd prispressfunktion så finns ingen möjlighet att sänka kostnaderna för patienterna. Det gynnar inte läkemedelsanvändningen säger Johan Wallér vd Sveriges Apoteksförening.

Som utredningen påpekar så finns det olika anledningar till att ett läkemedel inte finns med i det statliga högkostnadsskyddet. Vissa läkemedel är inte samhällsekonomiskt försvarbara, eller så har staten valt att plocka ut dem av prioriteringsskäl alternativt så har läkemedelstillverkarna av strategiska skäl valt att plocka ut produkterna ur förmånssystemet.

Genom att tillåta utbyte mellan olika utbytbara läkemedel kan man tvinga läkemedelsbolagen att sänka sina priser och ge patienterna möjlighet att välja. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) tog fram ett sådant förslag redan 2015, men varken dagens utredning eller den departementspromemoria om utökade möjligheter till utbyte av läkemedel som kom i somras tar upp ett sådant förslag till sänkta läkemedelspriser.

Vill man skapa en reell prispress på de läkemedel som patienterna bekostar själva så ska man möjliggöra för apoteken att byta ut dyra läkemedel mot billigare, det är så staten gör för att sänka sina egna kostnader för läkemedel inom förmånen, avslutar Johan Wallér.

 

För ytterligare information kontakta:

 

Johan Wallér, vd Sveriges Apoteksförening

Tel: 070- 239 16 06

Johan.waller@sverigesapoteksforening.se

 

eller

Lisa Stern Ödmark, chefsstrateg Sveriges Apoteksförening

Tel: 070- 693 45 45

lisa.stern@sverigesapoteksforening.se