Apoteksomregleringen redo för nästa fas

– Vi välkomnar att Statskontoret pekar på behovet av att gå vidare med apoteksomregleringens mål med god läkemedelsanvändning. Det finns stor potential att göra ytterligare insatser för mer av kvalificerad läkemedelsrådgivning, exempelvis läkemedelsgenomgångar på apotek för personer som har många läkemedel samtidigt. Det säger Johan Wallér, VD för Sveriges Apoteksförening i en kommentar till Statskontorets utvärdering av apoteksomregleringen.

– Tillgängligheten till apotek har ökat dramatiskt i och med omregleringen och priserna på receptfria läkemedel har pressats. Fler apotek och bättre öppettider är idag resultatet i alla Sveriges län. Apoteken står redo att tillsammans med staten och landstingen göra mer för att förbättra läkemedelsanvändningen och patientsäkerheten. Mycket kan också göras för att öka apotekens roll i vårdkedjan och på så sätt avlasta en hårt pressad primärvård.

– Statskontoret lyfter i sin rapport fram de hårda ekonomiska villkor som gäller för apoteken, vilket är särskilt problematiskt för de mindre entreprenörerna. Vi hoppas därför att regeringen tar fasta på Statskontorets förslag att se över landstingens betalningsvillkor, som i dagsläget innebär att apoteken agerar bank åt landstingen.

– Uppenbart har omregleringen sammantaget varit mycket lyckad. Jag är väldigt stolt över alla apoteksaktörer som på ett smidigt och professionellt sätt har lotsat igenom de stora förändringar som krävts. Den nya apoteksmarknaden rymmer stora möjligheter att utveckla farmacins roll i vårdkedjan och har gett personalen möjlighet att ställa krav på sin arbetsgivare.

¬– Det är mycket bra att Statskontoret kräver en bättre tillsyn av försäljningen av receptfria läkemedel utanför apoteken. Det kommunala ansvaret för tillsynen har än så länge inte kommit igång över hela landet, och de få rapporter som gjorts visar på stora brister i hanteringen.

– Vi tror inte att det finns någon anledning till oro gällande Statskontorets farhågor om att personalens vidareutbildning på sikt skulle kunna leda till sämre patientsäkerhet. Det är i dag en väldigt hård konkurrens om landets farmaceuter. Den arbetsgivare som inte tar hand om personalen på bästa sätt kommer stå sig slätt i sin strävan att locka personal till sig. Däremot måste staten vara medveten om att apotekens möjligheter att ge en bättre läkemedelsrådgivning hänger tätt samman med vilka ekonomiska förutsättningar som finns att bedriva apoteksverksamhet. Om staten – likt apoteken – vill att personalen ska kunna ägna sig mer åt kvalificerad läkemedelsrådgivning, måste ersättningssystemen spegla den ambitionen. Det gör den dessvärre inte idag, avslutar Johan Wallér.

För mer information, kontakta;
Henrik G Ehrenberg
henrik.ehrenberg@sverigesapoteksforening.se
070-770 11 40