Apotekspromenad i Linköping: Apoteken har utvecklingspotential som resurs i vårdkedjan

Sveriges Apoteksförening har idag tillsammans med miljöpartisterna Annika Lillemets, riksdagsledamot från Östergötland och Margareta Fransson, gruppledare i landstinget, besökt apotek i Linköping för att se hur den fyra år gamla apoteksmarknaden utvecklas.

– Apoteken är den aktör i vårdkedjan som oftast träffar patienterna. Hos oss jobbar landets läkemedelsexperter och vi ger rådgivning om vård, hälsa och välbefinnande. Om den resursen användes bättre än idag skulle det vara ett betydande steg framåt i att skapa bättre patientsäkerhet och förbättra livskvalitén för väldigt många. Vi är redo att anta uppgiften och hoppas att riksdag, regering och landsting är redo att ge oss den, säger Johan Wallér, VD på Sveriges Apoteksförening.

Tack vare omregleringen har tillgängligheten till apotek och apotekstjänster ökat dramatiskt. Apoteken i Sverige har en unik specialistkunskap kring läkemedel – hur de påverkar kroppen och hur olika läkemedel fungerar tillsammans. När en patient använder flera läkemedel samtidigt kan de slå ut effekten av varandra och orsaka allvarliga biverkningar eller skador. Särskilt känslig är frågan när det kommer till de äldre som på grund av många olika sjukdomar också är beroende av flera olika läkemedel. Felaktig läkemedelsanvändning innebär onödigt lidande för den enskilde och kostar samhället mellan 10-20 miljarder kronor per år.

En av utmaningarna för att ytterligare stärka både tillgängligheten till läkemedel och patientsäkerheten kretsar kring frågan om läkemedelskopior – så kallad generika. Säkerhetsproblemen är idag stora genom att patienter ständigt tvingas byta läkemedel, samtidigt som det är svårt för apoteken att hålla vissa läkemedel i lager. Särskilt problematiskt blir det för äldre personer i behov av ett stort antal läkemedel. Det har också blivit allt mer tydligt att prispressen inte är så effektiv som den skulle kunna vara. Apoteken vill därför genomföra förbättringar av modellen.

– Vårt samhälle står inför stora utmaningar i en allt äldre befolkning, färre förvärvsarbetande och färre som arbetar i vården. Om samhället ska klara denna utmaning måste alla resurser användas bättre, även läkemedelsspecialisterna och hälsorådgivarna som idag arbetar på landets apotek. Apoteken kan förbättra läkemedelsanvändningen och avlasta primärvården, avslutar Johan Wallér.

Fakta om apotekssituationen i Östergötland
– Antalet apotek har gått från 47 stycken före omregleringen till dagens 64, vilket motsvarar en ökning på runt 36 procent.
– Antalet apotek i Linköping har gått från 16 till 20 stycken, en ökning med 25 procent.
– Antalet invånare per apotek har minskat från 9 087 invånare per apotek till 6 885 invånare per apotek (minus 2 202), att jämföra med rikets genomsnitt på runt 7 400 invånare per apotek.

För närvarande finns följande aktörer med öppenvårdsapotek i Östergötland:
– Apoteket AB 17
– Apotek Hjärtat 17
– Apoteksgruppen 13
– Kronans apotek 13
– Cura apoteket 4

Fakta om apoteksmarknaden i Sverige efter omregleringen
– Det finns idag omkring 350 fler apotek jämfört med före omregleringen.
– Öppethållandet har gått från i genomsnitt 42 timmar/vecka till 53 timmar/vecka, en ökning som utöver tillkomsten av nya apotek motsvarar öppethållandet hos 330 ”gamla” apotek. Sett till öppethållande har alltså omregleringen lett till motsvarande ca 780 ”nya apotek”, om man jämför med det genomsnittliga öppethållandet per apotek före omregleringen. Det totala öppethållandet har ökat med 73 procent jämfört med före omregleringen.
– Nya apotek har öppnat över hela landet. Det har också öppnat nya apotek där det aldrig tidigare funnits apotek – Älmsta och Insjön (men även till exempel apotekslösa centrum som Hovsjö, Rågsved och Aspudden).
– Apotekstätheten har gått från 10 000 invånare/apotek (näst sämst i Europa efter Danmark) till cirka 7 400 invånare/apotek (snittet i Europa ligger på 4 000)
– Idag finns runt 30 olika apoteksaktörer – stora och mindre kedjor, enskilda entreprenörer, småföretagargrupperingar, privata och statliga ägare. Totalt finns runt 200 entreprenörsdrivna apotek i landet.
– Sveriges Apoteksförening bedömer att cirka 1 000 nya jobb har skapats på den omreglerade marknaden. I och med att det tillkommit fler aktörer har också arbetsmarknaden inom apoteksbranschen blivit mer diversifierad och personal har nu möjlighet att välja bland flera arbetsgivare.

För mer information kontakta:
Henrik G Ehrenberg, 070-770 11 40
henrik.ehrenberg@sverigesapoteksforening.se