Bättre kundservice med ny praxis

14 juni, 2010 -

PRESSMEDDELANDE 2010-06-10 En av effekterna av omregleringen av apoteksmarknaden är att möjligheten för enskilda apotek att se andra apoteks lagersaldo har upphört av konkurrensrättsliga skäl. Detta faktum har i vissa fall inneburit försämringar för kunder om ett läkemedel är slut..

Läs vidare

Förslag till ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek – Dnr 581:2010/507465

13 april, 2010 -

Sveriges Apoteksförening har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerade remiss och lämnar därför följande kommentarer. Sveriges Apoteksförening tillstyrker den föreslagna förändringen men vill dock framföra att det inte framgår av remissen om huruvida bolag som tidigare sänt in och..

Läs vidare

Förslag till föreskrifter om ändring i Tandvårds och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter om allmänna råd (TLVFS 2009:4) om prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte av läkemedel m m.

-

Sveriges Apoteksförening har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerade remiss och lämnar därför följande kommentarer. Sveriges Apoteksförening tillstyrker den föreslagna förändringen som öppnar en möjlighet att använda en temporär lösning för att underlätta för apoteken när det uppstår problem..

Läs vidare

Förslag till ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

30 mars, 2010 -

Sveriges Apoteksförening har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerade remiss och lämnar därför följande kommentarer: Vi tillstyrker förslaget. Det är viktigt att samtliga läkemedel som expedieras på svenska apotek omfattas av likvärdiga försäkringsregler för kundernas bästa. Detta är av..

Läs vidare

Förslag till förordning om ändring i förordningen (1996:1357) om statlig ersättning för hälso- och sjukvård för asylsökande

25 mars, 2010 -

Sveriges Apoteksförening har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerade remiss och lämnar därför följande kommentarer: Med den mindre ändring som görs i förordningen lämnas hela frågan om praktisk hantering vidare till Migrationsverket (MV). Detta innebär att frågan i grunden..

Läs vidare

Förslag till ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:9) om detaljhandel vid öppenvårdsapotek dnr 581:2010 /501273

15 februari, 2010 -

Sveriges Apoteksförening har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerade remiss och lämnar därför följande kommentarer: Vi har inga invändningar mot de föreslagna ändringarna och anser att det är logiskt att öppenvårdsapotekens skyldigheter enligt förordningen om producentansvar för läkemedel både..

Läs vidare

Arkiv