Bättre kundservice med ny praxis

PRESSMEDDELANDE 2010-06-10

En av effekterna av omregleringen av apoteksmarknaden är att möjligheten för enskilda apotek att se andra apoteks lagersaldo har upphört av konkurrensrättsliga skäl. Detta faktum har i vissa fall inneburit försämringar för kunder om ett läkemedel är slut i det lokala apoteket. Under monopoltiden kunde kunden bli hänvisad till närmaste apotek som säkert hade det aktuella läkemedlet. Idag kan de flesta apotek beställa hem läkemedlet med 24 timmars leveranstid. Kunden kan också bli hänvisad till andra apotek i samma kedja, vilket oftast inte alltid blir det närmaste.
Det är bakgrunden till att Sveriges Apoteksförening tar ett gemensamt ansvar för förbättra servicen för Sveriges konsumenter. Mellan sig har apoteksföretagen fattat beslut om en ny praxis, vilken i korthet går ut på att:

  • om kunden kan vänta till nästa dag, beställs läkemedlet till apoteket.
  • om kunden av olika skäl inte kan vänta, kan apotekspersonalen göra en delexpedition eller plocka ihop flera
    mindre förpackningar som motsvarar förskriven förpackning. Om apoteket inte kan expediera något och det finns ett starkt medicinskt behov tas kontakt med närliggande apotek, eller annat apotek som kunden önskar för att undersöka om det aktuella läkemedlet finns där istället.

– Den praxis vi nu etablerar innebär ett förtydligande av apotekens ansvar för att bidra till en fortsatt god läkemedelsförsörjning, säger Johan Waller, VD Sveriges Apoteksförening.
– Med den praxis vi nu inför förbättrar vi avsevärt läget och kommer gemensamt att arbeta för att finna än bättre lösningar i framtiden, säger Cecilia Marlow, styrelseordförande Sveriges Apoteksförening.

Landets apotek kommer omedelbart att börja arbeta efter denna praxis i syfte att underlätta för kunderna och ge bästa möjliga service.

För ytterligare information:
Johan Waller, vd Sveriges apoteksförening, 070- 239 16 06
Cecilia Marlow, ordförande Sveriges apoteksförening, 010-240 60 07