Bra effekt av farmaceutisk tjänst i Norge

En ny farmaceutisk tjänst på norska apotek hjälper patienter till rätt teknik vid läkemedelsbehandling visar ny studie. Efter vägledning på apotek använde 9 av 10 patienter sin inhalator på rätt sätt jämfört med 3 av 10 som inte hade fått vägledning.

Sedan 2016 erbjuder farmaceuter på de norska apoteken en inhalationstjänst till sina astma- och kolpatienter. När myndigheterna fattade beslut om tjänsten och ersättning till apoteken krävde man också att den skulle utvärderas och dokumenteras. En studie är nu publicerad som visar på goda resultat. Många patienter vet inte hur man ska använda sin inhalator för optimal läkemedelsbehandling och får bra hjälp av tjänsten.

När vi nu är på väg mot en försöksverksamhet även i Sverige ska vi naturligtvis dra nytta av goda erfarenheter från andra länder, säger Johan Wallér VD på Sveriges Apoteksförening.

 

För ytterligare information kontakta:

Johan Wallér
070 2391606
Johan.waller@sverigesapotekforening.se