Branschdag ska öka söktrycket till farmaceutiska utbildningar

En utbildning till farmaceut innebär att man kan få jobb i en av Sveriges riktiga framtidsbranscher. Slutet på årtionden av monopol kombinerat med att en stor grupp farmaceuter är på väg mot pension innebär att behovet är stort. Samtidigt har antalet sökande till landets farmaceutiska utbildningar de senaste åren varit allt för få. Detta vill apoteksbranschen göra något åt.

Som ett led i Sveriges Apoteksförening arbete för att väcka människors intresse till att bli en av landets läkemedelsexperter, har vi tillsammans med Arbetsförmedlingen anordnat en branschdag den 21 september 2012. Under branschdagen deltog arbetsförmedlare från hela landet för att lära sig om apoteksbranschens möjligheter för den som vill vidareutbilda sig. Branschföreträdare, studerande och farmaceuter deltog också för att berätta om yrkets möjligheter och de utbildningar som finns.

– För att vi på Arbetsförmedlingen ska kunna fullgöra vårt uppdrag krävs goda relationer med branscherna. Denna branschutbildningsdag är ett strålande exempel på vad vi tillsammans kan göra. Jag ser detta som ett startskott på fortsatt arbete tillsammans, säger Robert Nyholm, Branschstrateg på Arbetsförmedlingen.

-Branschdagen tillsammans med Arbetsförmedlingen gav verkligen mersmak. Omregleringen av apoteken har gett en ny och spännande arbetsmarknad med möjligheter som fler måste få kännedom om, säger Eva Glaumann från Sveriges Apoteksförening.

Branschen har redan idag en i princip obefintlig arbetslöshet och löneutvecklingen har sedan omregleringen av apoteksmarknaden varit god. Just nu finns ett särskilt stort behov av receptarier. I takt med att vården och politiker upptäcker problemen med felmedicineringar och ineffektiv läkemedelsanvändning ökar också intresset för farmaceuternas specialistkompetens och den kvalificerade roll som de spelar i vårdkedjan.

Sveriges Apoteksförening är branschorganisationen för apoteksaktörer och har idag 11 medlemsföretag och omfattar nära 100 procent av landets 1250 apotek.
Apoteksbranschen är en del av den svenska hälso- och sjukvården och ansvarar för en trygg och säker läkemedelsförsörjning i hela landet. I vår bransch arbetar människor med stor kunskap om läkemedel, läkemedelshantering, läkemedelsanvändning och hälsofrågor.

För mer information kontakta:
Eva Glaumann
eva.glaumann@sverigesapoteksforening.se
0709690880