Branschrapport 2010

2010 var det första helåret med en ny apoteksmarknad i Sverige. Sveriges Apoteksförening har sammanställt unik statistik från sina medlemmar för att ge en bild av utvecklingen i branschen. Årsrapporten innehåller uppgifter om omsättning, antal apotek, kundbesök, expedierade recept och personalsammansättning. Ett viktigt konstaterande, med 2010 års bokslut i handen, är att apoteksmarknaden har lyckats leva upp till förväntningarna.

Attachments