Branschrapport 2012

2012 var sista året som klusterköparna var bundna av avtalet med staten. Summerar man branschåret 2012 ser vi en fortsatt ökning av antalet apotek, fortsatt högt förtroende från kunder som generellt är mycket nöjda med apotekens service, 300 000 kundbesök per dag, 78 miljoner expedierade recept, nya tjänster och en marknad som fortsätter förändras. De områden där apoteksbranschen har problem handlar om låga marginaler, fortsatt brist på farmaceuter och ett onödigt krångligt regelverk som försvårar apotekens möjligheter att förbättra patientsäkerhet, service och tillgängligheten till vissa läkemedel.

Attachments