Branschrapport 2015

Hög tillgänglighet till läkemedel, hög kundnöjdhet och en fortsatt utveckling av tjänster och erbjudanden på apoteksmarknaden. Det är några av de positiva saker som framhålls i Sveriges Apoteksförenings branschrapport 2015. De orosmoln som identifieras är en urholkad statlig ersättning som inte täcker kostnaderna för expedieringen av läkemedel, en stelbent distribution och en politisk tröghet i ambitionen att förbättra läkemedelsanvändningen.

Attachments