Branschrapport 2016

Under 2015 etablerades e-handeln på allvar på apoteksmarknaden. Det är en av flera förändringar för ökad tillgänglighet som framhålls i Sveriges Apoteksförenings branschrapport 2016. E-handeln ökar tillgängligheten till apotekens varor och underlättar för kunderna. Även om den stora majoriteten av kunderna besöker fysiska apotek så skapar internetapoteken nya möjligheter för apotekens kunder inte minst de som bor i mer glest befolkade delar av landet.

Attachments