Branschrapport 2019 – apoteksbranschen fortsätter att växa

Sveriges Apoteksförening släpper nu årets branschrapport som beskriver apoteksbranschens utveckling under det gångna året. I år det tio år sedan branschen omreglerades och idag finns ett sjuttiotal apoteksaktörer på den svenska marknaden.

 

Tillgänglighet

Antalet apotek fortsätter att öka men i en långsammare takt än tidigare och följer egentligen enbart befolkningsutvecklingen. I slutet av 2018 fanns 1422 apotek vilket är 11 fler än året innan. I år är det tio år sedan apoteksmarknaden omreglerades och tillgängligheten till läkemedel har ökat markant.

Den goda tillgängligheten till apoteksservice ses idag som en självklarhet och många minns knappt hur det var för tio år sedan. Antal apotek har ökat i alla delar av landet även om det har ökat mest där antal apotek per invånare tidigare var lägst säger Johan Wallér, vd på Sveriges Apoteksförening.

Förändringar i tillgänglighet sedan 2009:

Antal apotek: 1422 (929), +53 procent

Öppettider i timmar per vecka i genomsnitt: 56 (45), +24 procent

Söndagsöppna apotek: 545 (154), +254 procent

 

Ekonomisk utveckling

Omsättningen på öppenvårdsmarknaden var 45,4 miljarder kronor förra åter vilket innebär att marknaden växte med 9,7 procent under året. Antalet sålda enheter ökade med 4 procent.

En stor del av att omsättningen har ökat beror på att nya dyra läkemedel har introducerats på marknaden och inte på att fler läkemedel expedieras säger Johan Wallér.

Sedan några år tillbaka så sker branschens utveckling framför allt inom e-handeln. Så var det även 2018 då e-handeln svarade för 10 procent av omsättningen och 16 procent av den totala volymen. Under året har två nya renodlade e-handelsapotek startat.

Trender på marknaden

Under året har apotekens samarbeten med olika vårdföretag ökat. Framför allt samarbeten med nätläkarföretag som erbjuder kunderna fler led i vårdkedjan har blivit vanligt. Idag har alla större apotek sådana samarbeten.

Branschens utmaningar

Apoteksbranschen stora utmaning är fortsatt bristen på legitimerade farmaceuter. Många av apotekens farmaceuter kommer att gå i pension de kommande åren. Samtidigt kommer nya lagkrav nästa år som kräver fler farmaceuter på apotek. Branschen arbetar intensivt med att öka intresset för farmaceututbildningarna samt att skynda på processen för nyanlända farmaceuter att få svensk legitimation.

Sedan omregleringen 2009 har den handelsmarginal som apoteken får för att hantera läkemedel inte ökat. Staten ersätter endast 90 procent av de kostnader som apoteken har för att utföra sitt grunduppdrag.

Med rätt förutsättningar kan apoteken göra mer för att förbättra läkemedelsanvändningen avslutar Johan Wallér.

Läs hela branschrapporten här.

 

För ytterligare information kontakta:

Johan Wallér, vd Sveriges Apoteksförening

Tel: 070- 239 16 06

Johan.waller@sverigesapoteksforening.se

 

 

Om Sveriges Apoteksförening:

Sveriges Apoteksförening är branschorganisation för landets alla apoteksaktörer som tillsammans driver 1422 apotek över hela landet. Föreningen har elva medlemmar som består av både statligt, privat och enskilt ägda apotek (i form av Sveriges Oberoende Apoteksaktörers förening som organiserar landets 30 fristående apoteksentreprenörer).

Föreningen är en ideell förening som har till uppgift att tillvarata och främja medlemmarnas branschintressen. Kollektivavtalsfrågor omfattas inte av uppdraget och inte heller sådana frågor som kan omfattas av konkurrensrättslig lagstiftning.