Branschrapport 2019

Antalet apotek fortsätter att öka men i en långsammare takt än tidigare och följer egentligen enbart befolkningsutvecklingen. I slutet av 2018 fanns 1422 apotek vilket är 11 fler än året innan. I år är det tio år sedan apoteksmarknaden omreglerades och tillgängligheten till läkemedel har ökat markant.

De stora förändringarna under året är att apotekens samarbeten med olika vårdföretag har ökat, framför allt med nätläkare. Kunderna erbjuds på så vis fler led i vårdkedjan. Dessutom fortsätter e-handeln att växa och två nya renodlade e-handelsapotek har etablerats under året.