Branschrapport 2020 – e-handeln skjuter i höjden

Idag publiceras apoteksbranschens årsrapport för 2019. Den största förändringen under året var att e-handeln växte mer än någonsin och stod för 36 procent av branschtillväxten. Antalet öppenvårdsapotek ökade också men enbart med fem fler apotek än året tidigare.

-Den stora branschtillväxten skedde inom e-handeln under 2019 och den pågående coronakrisen innebär att e-handeln fortsätter att växa och med stor sannolikhet har nya kundgrupper börjat handla läkemedel via apoteken e-handel säger Johan Wallér, vd på Sveriges Apoteksförening.

Den ekonomiska utveckling:

  • Omsättning hela apoteksmarkanden: ca 60 miljarder kronor under 2019 (en ökning med 5,8 %)
  • Omsättning öppenvårdsmarknaden: ca 50 miljarder kronor (en ökning med 5,5 procent)
  • Omsättningen uppdelat per segment: 74 % förskrivna läkemedel, 9 % egenvårdsläkemedel och 17 % handelsvaror och tjänster

 Antalet apotek:

  • 1426 fysiska apotek samt 10 distans- och internetapotek
  • Apoteken är i genomsnitt öppna 56 timmar i veckan

 Trender på marknaden:

Tillväxten för apoteksbranschens e-handel uppgick till 36 %. Det innebar att apoteksbranschen har den i särklass starkaste tillväxten inom svensk e-handel. Apotekens e-handeln är dessutom fördelad över landet med övervikt på landsbygd och mindre städer som kompletterar därmed försäljning via fysiska apotek.

Branschens utmaningar

Branschens största utmaning är fortsatt bristen på legitimerade farmaceuter. Särskild stor utmaning har mindre orter där farmaceutbristen under 2019 medförde att några apotek tvingades stänga.

Under 2019 ökade antalet läkemedel som tagit slut hos leverantörerna kraftigt. Under 2019 växte problemet så pass mycket att apoteken inte alltid kunnat hjälpa kunderna med annat likvärdigt läkemedel.

 

Läs hela branschrapporten här.