Branschrapport 2020

Under 2019 skedde den stora tillväxten i branschen inom e-handeln. Antalet fysiska butiker ökade med fem stycken netto och i årets slut fanns 1426 apotek. Bristen på legitimerade farmaceuter är fortfarande  branschens största utmaning. Under 2019 ökade även antalet läkemedel som tog slut hos leverantörerna markant vilket även påverkade apotekens tillgänglighet till läkemedel.

Se länk till rapporten både på svenska och engelska nedan.

 

 

 

Attachments