Branschrapport 2022

Omslag av Branschrapport 2022 från Sveriges Apoteksförening

För första gången minskade antalet apoteksbutiker i antalet, i slutet av 2021 fanns 1411 apotek.
Det är storstäderna som har fått färre apotek medan antalet på mindre orter har ökat något.
E-handeln stod för hela branschens tillväxt för andra året i rad, även om tillväxttakten har avtagit något. Närmre 30 procent av alla apoteksprodukter såldes via e-handel under 2021.

För andra året året i rad präglades året av pandemin. Perioder med extremt hårt tryck från kunder samtidigt som sjukskrivningstalen var högre än någonsin. Andra perioder utmärktes av mindre kundströmmar till butik men hög belastning inom e-handeln. Apoteken klarade att hålla öppet och förse befolkningen med läkemedel under hela pandemin tack vare lojala medarbetare och gott samarbete inom branschen och med andra aktörer i försörjningskedjan.

Attachments