Dags att ta nästa steg tio år efter omregleringen – debattartikel av en samlad apoteksbransch

I dagens GP skriver den samlade apoteksbranschen en gemensam debattartikel om att det nu är dags att ta nästa steg för att utveckla apotek. Det är i dagarna tio år sedan apoteksmarknaden omreglerades och öppnades upp för företag att starta apotek. Målen med omregleringen var framförallt att öka tillgängligheten till läkemedel. Även servicen skulle bli bättre och priserna pressas, samtidigt skulle kompetensen och säkerheten i apotekens bidrag till läkemedelsanvändningen behållas. Apoteksbranschen har uppfyllt de mål som politiken satte upp, utan att det har kostat samhället ett öre mer. Det är nu hög tid att apotekens tre grunduppdrag reformeras och utvecklas för att apotekens kompetens och tillgänglighet i större utsträckning ska kunna tillvaratas och avlasta resten av hälso- och sjukvården.

Läs hela artikeln här.