Danska farmaceuter får re-förskriva recept

Under sommaren blev det klart att danska apoteksfarmaceuter får re-förskriva vissa recept utan beslut av läkare. Det handlar om stabila behandlingar som kräver förskrivna recept, till exempel astmaläkemedel, insulin, statiner, blodtrycksmediciner och p-piller. Farmaceuten får skriva ut ett paket läkemedel. Nästa gång måste ansvarig läkare förskriva nytt recept. Syftet är att öka tillgängligheten till läkemedel.

  • Detta borde vara ett inslag på svenska apotek också och vi ser det som en naturlig utveckling på vad farmaceuter kan bidra med, säger Fredrik Boström, chefsapotekare på Sveriges Apoteksförening.

Läs mer på Läkemedelsvärlden eller den danska Apoteksföreningens hemsida.

För ytterligare frågor kontakta chefsfarmaceut Fredrik Boström.

tel: 070 508 27 41

fredrik.bostrom@sverigesapoteksforening.se