Debatt om framtidens apotek

Hur kan apotekens roll i vårdkedjan stärkas, hur kan den farmaceutiska kompetensen bättre tillvaratas och vad blir nästa reform för att fortsätta utvecklingen av apotekens roll? Det och många andra frågor hoppas vi besvaras när Sveriges Apoteksförening, Sveriges Farmaceuter och Apotekarsocieteten arrangerar en debatt om framtidens apotek.

Den 22 oktober samlas riksdagspartiernas ansvariga för apoteksfrågor för att blicka framåt och debattera framtidens apoteksmarknad.

Debatten går av stapeln klockan 18.00 på Apotekarsocieteten i Stockholm och är redan fullsatt. Den som vill följa debatten kan ändå göra det via webben på http://web22.abiliteam.com/ability/show/khcichp/apotekarsocieteten20131022/speed.asp

Panelen ser ut som följer:
Anders W Jonsson (c), ordförande i Socialutskottet

Lena Hallengren (s), vice ordförande i Socialutskottet

Anders Andersson (kd), ledamot i Socialutskottet
Metin Ataseven (m), ansvarig för apoteksfrågor, Socialutskottet

Barbro Westerholm (fp), ansvarig för apoteksfrågor, Socialutskottet
Agneta Luttropp, (mp) ledamot i Socialutskottet

Eva Olofsson (v), ledamot i Socialutskottet

Debattledare:
Fredrik Hed, medicinjournalist

För frågor, vänligen kontakta:
Henrik G Ehrenberg, Sveriges Apoteksförening
henrik.ehrenberg@sverigesapoteksforening.se, 070-770 11 40

Clary Holtendal, Sveriges Farmaceuter
clary.holtendal@sverigesfarmaceuter.se, 070- 939 99 06

Birgitta Karpesjö, Apotekarsocieteten
Birgitta.karpesjo@apotekarsocieteten.se, 070-814 12 71