Den blomstertid nu kommer!

Juni är examenstider för många runt om i landet. Det gäller elever i grundskola och gymnasium där de flesta står inför nästa trappsteg i utbildningsväsendet men också för de som avslutat högre studier och nu ska ut i arbetslivet. Bland de senare finns våra nya apotekare och receptarier som har en spännande framtid för sina fötter.

 

Jag får i jobbet möjlighet att möta farmacistudenter genom föreläsningar och som bedömare av examensarbeten i Uppsala för att dela ut Sveriges Apoteksförenings pris för bästa arbete på grundnivå. En del av det priset är att få lära känna apoteksmarknaden närmare genom att besöka oss på föreningen och prata med våra medlemmar. Men det blir också nästan som ett pris för oss som får möjligheten att få erfarenheter direkt från en student som kan berätta om både utbildningen och sina första upplevelser av apoteksarbete. Under våren har jag också fått förmånen att ingå i en grupp som hjälpt Uppsala Universitet med kvalitetsgranskningen av apotekarprogrammet vilket också gett värdefulla lärdomar.

Bra rustade farmaceuter

De farmaceuter som utbildas är bra rustade för arbetsmarknaden och alla de möjligheter som den har att erbjuda. Jämfört med när jag själv tog mig igenom apotekarprogrammet så innehåller dagens utbildningar många fler inslag av färdigheter och träning på att omsätta kunskap i praktiskt arbete. Skulle jag ge ett tips till dagens studenter är det att verkligen ta vara på dessa delar – att kunna arbeta tillsammans med andra, skriva rapporter och kommunicera med kunder och kollegor kommer för de flesta vara viktigare än hur en viss läkemedelsmolekyl ser ut. Oavsett vad så förväntas att en farmaceut kan fortsätta lära sig och utvecklas under hela yrkeslivet och de verktygen får dagens studenter också förhoppningsvis med sig från utbildningen.

Väl förberedda på att arbeta på apotek

Både receptarie- och apotekarutbildningen gör att det går att börja arbeta på apotek direkt efter examen. För många andra yrkesroller krävs det antingen vidareutbildning eller ett lärande under arbetet under den första tiden. Men arbetet på apotek är inte lätt – det kräver en bred kunskap som snabbt ska anpassas utifrån den enskilda patientens förutsättningar och förmedlas på ett bra sätt. Det är ett arbete som innebär många sociala kontakter och vissa av dem är krävande då vi möter sjuka och oroliga kunder vid apoteksdisken. Samtidigt är det dessa kontakter och möjligheten att hjälpa människor till en bättre hälsa som är belöningen med apoteksarbete. Jag önskar att så många som möjligt som väljer att studera till receptarie eller apotekare också får chansen att upptäcka detta.

Bättre möjligheter för farmaceuter på apotek

Det är inte ovanligt att stöta på negativa synpunkter om arbetet på apotek, kring schemaläggning och ett alltför stort fokus på försäljning. Visst finns det utmaningar där samhället krav och önskemål inte rimmar med den ersättning som ges till apoteken för arbetet med recept och rådgivning. Engagemanget för apotekens kärnverksamhet ser jag ändå är stort bland apoteksföretagen. Den helhjärtade satsningen på farmaceutiska tjänster är ett tydligt exempel och vi kommer kunna dra stor nytta av det i det fortsatta arbetet för att utveckla apoteken. Med den utvecklingen i botten kommer ni som nu kommer med en färsk examen från universiteten att tillsammans med era erfarna kollegor att kunna skapa fantastiska möjligheter ute på apoteken.

Fredrik Boström

Chefsfarmaceut Fredrik Boström bloggar om vad som händer på apoteken och vad vi vill ska hända i framtiden, med fokus på farmaceuternas bidrag till en bättre läkemedelsbehandling.