Digitaliseringens utmaningar – vad ska apoteksfarmaceuten göra i framtiden?

AI, ChatGPT, machine learning, robotar – den tekniska och digitala utvecklingen går fort. På ena sidan står teknikentusiasterna och ser något som kommer revolutionera samhället och på den andra de som målar upp utvecklingen som ett hot mot hela mänskligheten. Hur kommer utvecklingen påverka farmaceuterna på apotek och är det en hjälp eller ett hot?

 

Hälso- och sjukvårdssystem är i grunden konservativa. Det är i många fall positivt då vi för att införa något nytt ska vi ha bra evidens för att det ger en nytta som överstiger riskerna. Men ibland kan det kännas som att motståndet mot nya innovationer har andra motiv där rädsla för det okända eller hot mot den egna professionen gör att fokus mer blir på problemen och fördelarna inte alls vägs in i ekvationen. Om farmaceutens jobb görs bättre av en dator – vad ska vi då med farmaceuten till?

IT-system är både snabba och krångliga

Det är inte ovanligt att nya IT-system upplevs som tidskrävande med olika inloggningar och moment som måste utföras. Sett till den övergripande utvecklingen inom vården har ändå produktiviteten ökat samtidigt som mer information samlas och kan utnyttjas för bättre beslut. För oss som varit med sedan pappersreceptens dagar är det lätt att se hur mycket snabbare en expedition kan göras idag samtidigt som risken för fel är mindre. Men ett saknat kortkommando eller en onödig knapptryckning kan ändå få oss att sucka högljutt.

Tidsvinsten fylls snabbt ut

En annan aspekt som gör att vi har svårt att se vinsten med de nya tekniska hjälpmedlen är att våra arbetsdagar är lika välfyllda nu som tidigare. Om något är det snarare så att vårt arbete har blivit mindre varierat genom att IT-stöden gör arbetet mer standardiserat och tar över vissa arbetsuppgifter. Fler kunder på kortare tid men samma antal timmar vid disken. Bra stöd för rutinartade uppgifter ger samtidigt möjlighet att fokusera mer på de uppgifter som återstår och utveckla de delar av farmaceutjobbet på apotek som verkligen ger nytta för kundernas läkemedelsanvändning. Men här behövs en annan typ av utveckling än den rent tekniska. Paradoxalt nog har vi fått bättre tekniskt stöd i receptexpeditionen som minskar risken för fel men samtidigt även fått ökade krav på vem som utför vad under en expedition.

Vad, vem och hur?

För att verkligen utnyttja teknikens möjligheter behövs ett flertal förändringar från flera aktörer. Farmaceutyrket kommer behöva utvecklas mer mot ett omvårdnadsyrke med mer fokus på patientens behov och hur vi bäst stödjer det i det mellanmänskliga mötet. Här behöver vi som kår arbeta för förändring där utbildningen måste hänga med. Det behövs också förändrade ersättningsmodeller och kanske en annan syn på vad apotek ska bidra med och vad som samhället behöver och vill ha av branschen. Vi behöver ompröva hur farmaceuten kommer in i patientens behandling – vid expeditionen eller vid andra tillfällen och med nya tjänster? Allt detta behöver stödjas av lagar och regler som gör det möjligt att utnyttja tekniken och olika personers kompetens. För att verkligen utnyttja den tekniska utvecklingen behöver vi ompröva våra yrkesroller och vårt uppdrag – något som är extra utmanande i att utvecklingen går så snabbt. Jag är dock övertygad om att apotek och farmaceuter som jobbar där är väl rustade för den förändring som krävs.

Fredrik Boström

Chefsfarmaceut Fredrik Boström bloggar om vad som händer på apoteken och vad vi vill ska hända i framtiden, med fokus på farmaceuternas bidrag till en bättre läkemedelsbehandling.