Diklofenak flyttas bakom apoteksdisken

Från och med den första mars kommer alla apotek att flytta den smärtstillande substansen diklofenak bakom disk. Detta görs eftersom apoteken vill ta ett större ansvar för miljön.

Diklofenak i gelform säljs idag receptfritt på apotek och är även tillåten i annan handel. För apoteken är det viktigt att kunder som väljer diklofenak har rätt information om när och hur produkten ska användas samt dess påverkan på naturen. Därför har styrelsen för Sveriges Apoteksförening fattat en branschöverenskommelse om mer ansvarsfull försäljning av diklofenak.

 

– Att ta ansvar för rätt läkemedelsanvändning men även läkemedels påverkan av vår omgivning är viktigt säger Johan Wallér, vd för Sveriges Apoteksförening.

Diklofenak ska förvaras på apotek så att kunden inte själv kan plocka produkten utan tillhandahålls efter att kunderna har efterfrågat den. I samband med försäljning ska kunderna få information om miljöpåverkan, rådgivning kring användning samt hantering av överbliven produkt. I e-handel får diklofenak endast säljas efter att kunderna har bekräftat att de tagit del av samma information.

– Det är väl känt att svenska reningsverk har mycket svårt att rensa bort diklofenak och det är väl dokumenterat av forskare hur farlig substansen är för miljön. Idag överskrids de gränsvärden som Havs- och vattenmyndigheten satt upp. Därför är det viktigt att apoteken gör vad vi kan för att bidra till lägre utsläpp och en mer hållbar miljö säger Johan Wallér.

Sedan 2018 har apoteken en branschöverenskommelse om att om att införa informationstext i anslutning till produkter som innehåller diklofenak för att tydliggöra för kunderna att diklofenak påverkar miljön negativt och bör användas med eftertanke. Nu går apoteken ett steg längre och flyttar frivilligt produkterna bort från hyllan samt säkerställer att kundernas tagit del av information innan köp både i butik och e-handel.

 

För ytterligare information kontakta

Johan Wallér, vd på Sveriges Apoteksförening

johan.waller@sverigesapoteksforening.se

Tel: 070-2391606