Distansapoteket ApoEx godkänt av Läkemedelsverket

2010-07-06
ApoEx har idag fått tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek. Det första apoteket beräknas öppna i augusti. ApoEx vision är att bli ledande i landet på distanshandel med läkemedel.

En aktör som tänker nytt
På en apoteksmarknad där många aktörer valt mer eller mindre samma strategi ser ApoEx VD, Jens Berlips, stora möjligheter till differentiering: ”Vår ambition är inte att konkurrera med detaljhandeln kring schampo och handkrämer. Vi kommer att fokusera på det verkliga problemet: de med störst behov av läkemedel. För dessa grupper kommer vi att under hösten lansera innovativa tjänster som tar bort behovet av apoteksbesök”.

ApoEx ser framåt
Det har varit en utdragen process för de nya aktörerna att bli godkända då IT-stödet för receptexpediering försenats. Arbetet har inte stått still för det: ”Vi kommer att en gång för alla rita om kartan för läkemedelsförsörjning för vård och omsorg i Sverige” säger Jens Berlips.

ApoEx grundades 2009 i samband med omregleringen av apoteksmarknaden av bröderna John Patrick och Jens Berlips. John Patrick har en bakgrund som läkare och Jens har arbetat inom finans- och IT-sektorn. Tidigt rekryterades Åsa Norrman som apotekschef tillika farmaceutiskt ansvarig. Åsa arbetade tidigare på distansapoteket i Sollefteå, där hon var biträdande chef och kvalitetskoordinator.

ApoEx affärsidé är att sälja läkemedel på distans. Visionen är att bli ledande i landet på distanshandel. Detta skall uppnås i nära samarbete med vård och omsorg.

Kontakt:
Jens Berlips, VD
 0703 999 112 
jens.berlips@apoex.se
ApoEx AB 
Box 6079
 102 32 Stockholm