”Doktorsplaining” – när läkare tror att de vet mer än farmaceuter

Det sägs ibland att farmaceuter har ett mindervärdeskomplex gentemot läkarkåren. Farmaceuter har dock generellt större kunskaper inom farmaciområdet än läkare. Därför måste vi kunna stå på oss. Och självklart dela med oss av det vi kan.

 

Uttrycket mansplaining – att en man förklarar något för en kvinna där bara egenskapen att definiera sig som man trumfar all sakkunskap hos motparten – har fått stort genomslag. Förutom den uppenbara diskriminerande ordningen så hjälper även den komiska effekten till att sprida exemplen där en lekman (med betoning på sista ledet) undervisar högutbildade kvinnliga experter inom deras eget expertisområde. Att man har förutfattade meningar – men starka åsikter – inom vissa områden gäller dock även andra områden. Att tänka efter vilka kunskaper man har innan man går in i en debatt är något som alla bör göra.

Farmaceuter vs läkare

Det sägs ibland att farmaceuter har ett mindervärdeskomplex gentemot läkarkåren. Om det är sant kan vi lämna därhän men en viss maktordning får ändå sägas finnas då det är läkaren som ordinerar och förskriver och farmaceuten som sedan tar över för att se till att läkarens intention uppfylls. Farmaceuter har dock generellt större kunskap inom farmaciområdet än läkare och när det kommer till apoteksområdet specifikt så upplever jag att läkarna inte har bättre kunskap om hur det fungerar på ett apotek än vad en genomsnittlig apotekskund har. Det har inte hindrat mången läkare att förklara för mig (apotekare med 18 års erfarenhet av apotekssverige – dock medelålders vit man) hur det faktiskt förhåller sig. I de lägena försöker jag att inte bli alltför irriterad utan istället hoppas på att den kunskap jag kan bidra med i en sådan diskussion på sikt ökar kunskapen hos motparten.

Kan locka till skratt

På samma sätt som mansplaining kan doktorsplaining locka till skratt. Ett av de senaste exemplen jag stötte på var när en läkare med osedvanlig självsäkerhet berättade hur prissättning vid receptexpedition av receptfritt går till; en administrativ avgift läggs till vilket gör läkemedlet dyrare på recept än utan. Påståendet var helt felaktigt vilket en receptarie med mångårig yrkeserfarenhet upplyste om. Läkaren svarade då med att upprepa påståendet samt undervisa om hur förmånen fungerar (inte helt igenom korrekt här heller). En erfaren apotekare invände på nytt varpå läkaren återkom med en detaljerad beskrivning hur det fungerar i expeditionssystemen, inklusive en specifik summa (!) under vilken den administrativa avgiften lades på. En liten lektion i apotekens ekonomiska förutsättningar bifogades generöst av denna allvetande person.

Krångligt system och mycket tyckande

På ett sätt är det förståeligt att kunskapen är låg. Apotekssystemet och prissättningen är krånglig och det förekommer mycket tyckande i debatten. Det är något som apoteken och farmaceuterna dagligen behöver hantera. En av anledningarna till att jag startade denna blogg var att kunna hjälpa till att öka kunskapen om hur det fungerar på apoteken. Och även att locka till skratt ibland!

Fredrik Boström
Chefsfarmaceut Fredrik Boström bloggar om vad som händer på apoteken och vad han vill ska hända i framtiden, med fokus på farmaceuternas bidrag till en bättre läkemedelsbehandling.