EES viktigt verktyg för interaktionskontroll

Elektroniskt Expertstöd, EES, är ett viktigt verktyg för farmaceuterna vid en receptexpedition. Varje år genomför Sveriges Apoteksförening en fokusvecka kring användningen av EES och i år valdes Interaktioner som tema.

En interaktion är när två läkemedel påverkar varandras effekt vilket kan leda till utebliven effekt eller biverkningar. En av apotekens viktigaste uppgifter är att bedöma risken för interaktioner. En risk för interaktion kan t.ex. uppkomma eftersom alla läkare inte kan se vad övriga läkare har ordinerat, att läkaren inte har kunskap om interaktionen eller att patienten har giltiga recept som borde ha avslutats. EES kontrollerar risken för interaktioner genom att analysera samtliga elektroniskt sparade recept.

– Vi kan se att interaktioner är den vanligaste signalen i EES och att det därför är ett stort inslag i farmaceutens arbete att bedöma dessa risker. Det är därför viktigt att EES fungerar så bra som möjligt och ger farmaceuten rätt stöd, säger Fredrik Boström, chefsfarmaceut och ansvarig för fokusveckan på Sveriges Apoteksförening.

Under fokusveckan samlades statistik in över användningen i samarbete med E-Hälsomyndigheten, EHM. Farmaceuterna fick också svara på en enkät om användningen av EES. Detta har nu sammanställt till en rapport som publicerats på Sveriges Apoteksförenings hemsida. Kunskapen från fokusveckan används i samarbete med EHM för att utveckla systemet och för att ge rätt stöd till farmaceuten i användningen.

– Det är mycket positivt att farmaceuterna ser att EES bidrar både till en säkrare expediering och bättre kunddialog. Samtidigt ser vi att det finns utmaningar med att bedöma interaktioner eftersom det är svårt att få kontakt med ansvarig läkare och att kunden ofta har dålig kunskap med sig om detta från läkarbesöket, avslutar Fredrik Boström.

 

För ytterligare information:

Fredrik Boström

fredrik.bostrom@sverigesapoteksforening.se

tel:070-5082741