Elektronisk åtkomst till barns uppgifter inom hälso- och sjukvård

Upp till att ett barn fyller 13 år har vårdnadshavaren direktåtkomst till barnets hälsouppgifter i olika elektroniska källor. Det gäller t.ex. barnets recept i Nationella Läkemedelslistan. Från att barnet blir 13 år kan inte vårdnadshavaren längre ha direktåtkomst till uppgifterna. Barnet kan inte heller ge vårdnadshavaren fullmakt att ta del av uppgifterna. Detta kan vara ett problem då barnet många gånger inte själv kan hantera sina läkemedel, t.ex. hämta ut dem på apotek eller hålla koll på om recepten behöver förnyas. På ett apotek kan apotekspersonalen gå in och se recepten även när en vårdnadshavare besöker apoteket men vårdnadshavaren kan inte beställa läkemedel på nätet eller få en överblick över barnets läkemedelsbehandling.

För att åtgärda bl.a. detta problem utreddes detta inom regeringskansliet som kom med förslag i promemorian Elektronisk åtkomst till barns uppgifter inom hälso- och sjukvård (Ds 2023: 26). Sveriges Apoteksförening såg positivt på flera av förslagen men invände också att det fanns en stor risk att införandet av förslagen kommer bli försenade och att de inte införs konsekvent i hela vårdkedjan vilket riskerar att leda till att det ändå inte kommer vara möjligt för vårdnadshavare att få denna tillgång. Vi varnar också för en falsk trygghet om förslagen om spärrar införs och vi ser att det behövs kompletterande förslag kring att uppnå en extra hög säkerhet för de med stort skyddsbehov.

Läs hela vårt remissvar här.