En spännande höst!

Terminsstarten är här och skolorna börjar. För apoteken börjar en intensiv period efter sommaren som förhoppningsvis inneburit en skön ledighet för alla er som varje dag hjälper kunderna med deras läkemedelsutmaningar. Men hur ser hösten ut?

 

Efter en sommar med höga temperaturer och larm om torka på flera håll i världen, en pågående invasion i Ukraina och en pandemi som fortfarande sätter sina spår finns det mycket att fundera över. I Sverige är det valrörelse och ett osäkert politiskt läge. Hälso- och sjukvård är en av de viktigare frågorna men apoteksfrågor får vanligtvis inte så stort utrymme. Men farmacin har ändå en given plats i det som sker under hösten och det kommande året.

Ökat fokus på kris

Tillgängligheten till läkemedel har diskuterats under lång tid. Antalet restnoterade läkemedel har ökat under de senaste åren men en pandemi och krig i vår närhet ökar också oron för hur bra vår beredskap är. Under pandemin fungerade läkemedelsförsörjningen bra. Det blev samtidigt tydligt att det inte bara är lager som är viktigt utan att vi har kompetent personal, öppna apotek och fungerande samarbeten längs med hela kedjan. Under de senaste åren har flera samarbeten etablerats på området – både för de dagliga restnoteringarna och för de mer allvarliga händelserna. Farmaceuterna och apoteken kan samtidigt göra mer. Större möjligheter till utbyten, re-förskrivning och införandet av ett farmaceutsortiment skulle öka möjligheterna för våra kunder att få sitt läkemedel när de behöver det. Det fortsatta arbetet tillsammans med myndigheterna kring den ökade krisberedskapen känns som ett av de viktigaste uppdragen på länge.

Regler, regler, regler

Apotekens verksamhet styrs av omfattande regelverk och det är bra. Men de får inte utformas så att de drar undan möjligheten att fullt ut använda den farmaceutiska kompetensen. När regler ersätter individuella bedömningar minskar flexibiliteten och enskilda patienter riskerar att komma i kläm. Flera olika regeländringar som är på gång kommer behöva diskuteras i branschen. Vill vi att farmaceuten även fortsatt ska ha möjlighet att göra professionella bedömningar behövs ett bra stöd.  Ett stöd som inte bara är regler utan även gemensamma riktlinjer och en möjlighet till ökad kunskap inom olika områden. Hur vi ska kunna minska risker för att lämna ut läkemedel till fel person, hantera utmaningarna med överförskrivningar, leverera e-handelspaket på ett säkert sätt och hur vi ska använda EES bättre är frågor som kommer vara aktuella under hösten.

Framgångsrika farmaceutiska tjänster

I våras startade äntligen försöken med Inhalationsvägledning. Målsättningen på 5 000 tjänster under tre månader överträffades med råge och till slut kunde vi summera 7 800 tjänster och i knappt hälften av fallen upptäcktes att kunderna gjorde minst ett fel. Samtidigt som vi tar de första stegen inom det här området så möts vi av positiva nyheter från andra länder. I Tyskland är man nu överens om offentlig finansiering av farmaceutiska tjänster och från Norge kom i somras ytterligare en forskningsstudie som visade nyttan för patienter. Det gör att vi ser framemot att starta nästa försöksverksamhet nu under hösten. Som chefsfarmaceut är det ett privilegium att få arbeta i en bransch som visar sådan framåtanda och där det finns så många duktiga farmaceuter. Så trots det oroande omvärldsläget ser jag framemot en spännande höst!

Fredrik Boström

Chefsfarmaceut Fredrik Boström bloggar om vad som händer på apoteken och vad vi vill ska hända i framtiden, med fokus på farmaceuternas bidrag till en bättre läkemedelsbehandling.