Ett år med apotekens lager på webben

Sedan den 5 maj 2014 finns en lagerstatusfunktion, gemensam för landets samtliga apotek, som gör det möjligt för kunder, apotek och sjukvårdspersonal att i förväg kontrollera om ett läkemedel finns tillgängligt eller om det måste beställas. Tjänsten är ett resultat av ett samarbete mellan LIF och Sveriges Apoteksförening och finns tillgänglig för datorer, läsplattor och mobiler via Fass.se. Tjänsten går också att använda via dator på Sverigesapotek.se.

1, 5 miljoner sökningar första året
– Många samhällsfunktioner och privatpersoner har efterfrågat att kunna få samlad lagerstatusinformation från samtliga apotek. 1,5 miljoner sökningar har genomförts under tjänstens första år, vilket kan anses lite med tanke på att Fass.se har cirka 48 miljoner besök per år. Det innebär att cirka 3 procent av alla besök använder tjänsten, säger Kristina von Sydow som är chef för Fass.

– 95 procent av de receptbelagda läkemedlen expedieras direkt när du kommer till apoteket, vilket kan vara en förklaring till att människor inte i större utsträckning ser behov av att kolla upp lagerhållningen innan de beger sig dit. En annan förklaring kan vara att för få människor känner till funktionen, något vi vill ändra på, säger Johan Wallér som är VD på Sveriges Apoteksförening.

Tjänsten fyller flera viktiga funktioner
Att få tillgång till rätt läkemedel i rätt tid är viktigt. Tjänsten innebär att läkare och sjuksköterskor i brådskande fall kan guida patienterna till närmaste apotek där läkemedlet finns, men också att apotekspersonal kan kontrollera lagerstatus på närliggande apotek i de fall läkemedlet inte finns i lager.

– Vi ser även trender i samhället i övrigt som visar att fler och fler läser på och kollar lagerhållning innan de ger sig iväg till en butik för att handla sin vara. Vi tror därför att tjänstens betydelse kommer att öka framöver och hoppas att det genomförs fler än 1,5 miljoner sökningar kommande år, säger Kristina von Sydow.

– Är det väldigt brådskande att få tag i sitt läkemedel rekommenderar vi att man kontaktar sitt apotek och ber dem lägga undan läkemedlet. Informationen om lagerstatus via Fass.se och Sverigesapotek.se är färskvara – men apoteken hjälper självklart till så mycket det går för att se till att alla patienter får sina läkemedel på det sätt som passar patienten bäst, avslutar Johan Wallér.

Bakgrund
Den tekniska lösningen innebär av konkurrensskäl ingen generell och kontinuerlig insamling av lagerstatusinformation, och sådan information kommer heller inte att lagras. Varje gång en fråga ställs via Fass.se eller Sverigesapotek.se om tillgänglighet för ett visst läkemedel inom ett visst geografiskt område hämtas just denna information in via apoteksaktörernas egen lagerinformation.

Informationen presenteras på frågeställarens webbläsare, med uppgifter om apotek inom det valda området har varan i lager eller om det är en beställningsvara – och även tillkommande information som tillgänglighet till likvärdiga läkemedel, öppettider, adress och telefon till apoteken.
Informationen ska ständigt vara aktuell och alla apotek som är godkända av Läkemedelsverket är sökbara i denna tekniska lösning.

För att ta reda på om ett läkemedel finns i lager eller måste beställas, söker man på produktens namn eller varunummer, varpå lagerstatustjänsten kommer att visa följande information:
Om ett läkemedel finns:
• i lager
• fåtal i lager
• ej i lager. Om utbyte finns (apotek är enligt lag skyldiga att byta till billigaste läkemedlet om alternativ finns – vilket är den vara som därför lagerförs i första hand)
• Kontakta apotek – vid tillfälliga problem i tjänsten och för de 20-talet fristående apotek som inte svarar med lagerstatus från början.

Tjänsten visar inte lagerstatus för riktigt alla läkemedel. Undantagen gäller läkemedel där det finns risk för rån och inbrott, till exempel narkotikaklassade läkemedel och tillväxthormoner. Tjänsten visar heller inte lagerstatus för läkemedel som inte är godkända i Sverige (s.k. licensläkemedel) eller sådana läkemedel som måste tillverkas individuellt (s.k. extemporeläkemedel).

Kontakt
Kristina von Sydow, chef för avdelningen Fass inom Läkemedelsindustriföreningen, 0703-99 68 80
Johan Wallér, VD för Sveriges Apoteksförening, 070-239 16 06