Ett viktigt steg mot införande av farmaceutiska tjänster

”/”

Idag har TLV presenterat en andra delrapport av försöksverksamheten Farmaceutisk tjänst på apotek. Projektet är ett samarbete mellan TLV och Sveriges Apoteksförening och har utförts på 150 försöksapotek runt om i Sverige. Rapporten beskriver det genomförda projektet inhalationsvägledning som nu har utvärderats av TLV. Den beskriver även det pågående projektet med apotekens läkemedelssamtal samt förslag på ersättningsmodell till apoteken.  

Vi har länge önskat att samhället i större utsträckning använder farmaceuternas kompetens då vi vet att vi kan bidra till bättre läkemedelsanvändning. Därför är detta pilotprojekt så viktigt för oss, men framför allt är det glädjande för alla de patienter som har fått hjälp under projektets gång säger Johan Wallér vd på Sveriges Apoteksförening.

Nästan hälften av de närmre 8000 patienterna som fick råd i inhalationsvägledning på apotek behövde hjälp att korrigera hantering av inhalator. Över 750 farmaceuter deltog i försöket, efter en fördjupad utbildning i tjänstens utförande.

Jag vill tacka alla duktiga farmaceuter som har deltagit i pilotprojektet med inhalationsvägledning och som TLV säger var av ”jämn och hög kvalitet”. Dessutom ser jag fram emot resultatet av nästa steg i försöksverksamheten som nu fokuserar på läkemedelssamtal vid nyinsatta läkemedel säger Fredrik Boström, som har lett projektet från Sveriges Apoteksförenings sida.

Slutrapport för TLV:s hela försöksverksamhet med farmaceutisk tjänst ska slutrapporteras om ett år.  

Redan nu vet vi att just inhalationsvägledning ger mycket positiva resultat, därför ser vi gärna att politiken plockar upp denna del och snabbar på införandet avslutar Johan Wallér.

Läs mer på om projektet på TLV

För ytterligare information

Fredrik Boström, chefsfarmaceut Sveriges Apoteksförening

Tel: 070-508 27 41

Fredrik.bostrom@sverigesapoteksforening.se

Eller

Johan Wallér, vd Sveriges Apoteksförening

Tel: 070-239 16 06

Johan.waller@sverigesapoteksforening.se