Faktafel i Svenska Dagbladet

I dagens Svenska Dagbladet skrivs det att statens kostnader för läkemedel ökat sedan omregleringen. Detta är felaktigt.

Skattebetalarna har inte fått höjda kostnader på grund av omregleringen. Kostnaderna för staten för läkemedel ligger på 22,9 miljarder kronor för 2011. Under 2010 var den 23,2 miljarder kronor. Den minskade alltså med 300 mkr från 2010 till 2011. Samtidigt har Sverige fått fler än 300 nya apotek och väsentligt utökade öppettider på apoteken. Apoteksomregleringen har därför inneburit stora vinster för samhället till en lägre kostnad för skattebetalarna.

Sveriges Apoteksförening representerar apoteksbranschen i Sverige. Bland våra medlemmar finns stora aktörer, små aktörer, statliga och privata. Gemensamt för hela branschen idag är att det finns lönsamhetsproblem. Det första nya apoteket gick i konkurs under oktober. Det var småföretagarapoteket Hermelinen i Luleå. Andra aktörer har aviserat att de måste se över sin verksamhet ur ett lönsamhetsperspektiv. Apoteksmarknaden befinner sig fortfarande i en stor förändringsprocess där branschen gemensamt med regering och myndigheter måste arbeta för en långsiktigt väl fungerande läkemedelsförsörjning i medborgarnas tjänst.

För mer information kontakta:
Johan Wallér, VD Sveriges Apoteksförening
070 239 16 06
johan.waller@sverigesapoteksforening.se

Sveriges Apoteksförening är branschorganisationen för apoteksaktörer och har idag 13 medlemsföretag som driver cirka 1250 apotek över hela landet.
Sveriges Apoteksförening företräder apotek i Sverige och deras ägare och arbetar för att skapa goda förutsättningar för apoteksverksamhet på den svenska marknaden. Apoteksbranschen är en del av den svenska hälso- och sjukvården och ansvarar för en trygg och säker läkemedelsförsörjning i hela landet. I vår bransch arbetar människor med stor kunskap om läkemedel, läkemedelshantering, läkemedelsanvändning och hälsofrågor.