Färre läkemedel ingår i ”Välvald” när kriterierna skärps

Loggan Välvald guidar apotekens kunder till de receptfria läkemedel där företagen har visat att krav ställts på att tillverkning sker med respekt för mänskliga rättigheter och miljö samt arbete mot korruption. Kriterierna har nu skärpts Välvald omfattar 199 artiklar från tio läkemedelsföretag. Välvald syns i anslutning till godkända produkter på apotekens hyllkant och i e-handel.

Generellt omfattas stora delar av läkemedelstillverkning av sekretess. Vi vet dock att många läkemedel som säljs i Sverige tillverkas i länder med svagare lagstiftning och tillverkningen kan medföra skador på både människor och natur.

– Idag finns ingen hållbarhets- eller miljömärkning på läkemedel. Däremot upplever vi ett tryck från kunder att kunna göra aktiva val vid köp av receptfria läkemedel. Utvecklingen av Välvald är ett steg i den riktningen och det är mycket roligt att vi gemensamt i branschen har tagit detta kliv säger Johan Wallér, vd för Sveriges Apoteksförening.

Apoteken har inte möjlighet att ställa egna miljö-och hållbarhetskrav för receptbelagda läkemedel. Därför har vi valt att fokusera på receptfria läkemedel där apoteken har möjlighet att styra överförsäljningen. Nyligen publicerandes en studie i Environmental Advances  som visade att över två tredjedelar gärna väljer ett miljövänligt läkemedel vid förkylning.

Välvalds kriterier har uppdaterats och skärpts vid två tillfällen efter lanseringen 2021. Nu krävs bland annat att läkemedelsföretagen kan uppvisa att de ställt krav på ansvarsfull tillverkning i leverantörskedjan för de produkter som ska ingå i Välvald. Följden blir att antalet godkända artiklar minskar från tidigare. Totalt 199 artiklar från tio företag får nu loggan. Förra året fanns den vid 350 artiklar från tolv företag.

De företag som har produkter som ingår i Välvald 2023 är; Aspen Nordic, Bayer AB, Evolan Pharma AB (inkl Apofri AB), Haleon, Novo Nordisk Scandinavia AB, Orifarm Generics AB, Reckitt Benckiser, Sana Pharma Medical, Stada Nordic ApS och Teva Sweden AB.

– Intresset att bli granskad för Välvald är stort från läkemedelsföretagen. Många ser ett värde av att kunna visa upp hållbarhetsarbete mot kund. Det har blivit en morot för läkemedelsföretagen att bli mer transparenta gällande tillverkning än de tidigare varit vilket är ett av våra mål. Vår förhoppning är att Välvald kommer att kunna utvecklas till att bli världens första hållbarhetsmärkning för läkemedel. Vi upplever att ett stort antal företag vill vara med på den resan säger Lisa Stern chefsstrateg och ansvarig för Välvald på Sveriges Apoteksförening.

Välvald har utvecklats av Sveriges Apoteksförening i samarbete med alla apotek då branschen vill bidra till en positiv förändring och kunna möta kunders och medarbetares förväntningar.  Välvalds logga syns på landets alla apotek, i såväl butik som e-handel, i anslutning till de receptfria produkter som lever upp till Välvalds kriterier.

Läs hela kriteriedokumentet för Välvald 3.0

 

För ytterligare frågor kontakta:
Johan Wallér, vd Sveriges Apoteksförening
Johan.waller@sverigesapoteksforening.se
Tel: 070-2391606

eller

Lisa Stern Ödmark, chefsstrateg Sveriges Apoteksförening
Lisa.stern@sverigesapoteksforening.se
Tel: 070-6934545

Attachments

One comment on “Färre läkemedel ingår i ”Välvald” när kriterierna skärps

Comments are closed.