Färre rån på apotek under 2023

Antalet rån på apotek är vanligtvis få och under 2023 var det än färre än föregående år. Tio rån rapporterades under 2023 jämfört med 27 under 2022 och 14 under 2021.

Apoteken ser mycket allvarligt på varje rån som sker eftersom det påverkar den som utsätts mycket hårt. Apoteken har rutiner och stor säkerhet kring narkotiska preparat som säljs vilket bidrar till att antalet rån är lågt. Merparten av de rån som sker på apotek genomförs generellt av enskilda narkotikamissbrukare.

Ett växande problem på apotek är däremot att hat och rasism, ofta gentemot apoteksmedarbetare. För att motverka detta och stötta medarbetare arbetar branschen gemensamt för att tydliggöra att hat och hot inte accepteras på apotek.

För ytterligare information:

Johan Wallér, vd Sveriges Apoteksförening
johan.waller@sverigesapoteksforening.se
tel: 070-2391606

Fredrik Boström, chefsfarmaceut Sveriges Apoteksförening
fredrik.bostrom@sverigesapoteksforening.se
tel: 070-508 27 41