Forskare konstaterar stor effekt av inhalationsvägledning

Under våren 2022 genomförde apoteken i Sverige nästan 8 000 inhalationsvägledningar – en farmaceutisk tjänst riktad till patienter med astma och KOL. Nu visar en forskningssammanställning att en sådan tjänst kan ha stor effekt på antalet fel en patient gör.

Det är forskare på Uppsala Universitet som har genomfört en systematisk litteraturgenomgång och sammanställt resultaten i en rapport. Resultaten från 22 originalarbeten från flera olika länder ingick i analysen. I resultaten ses en tydlig minskning av antalet fel som patienterna gör efter att ha fått en inhalationstjänst på ett öppenvårdsapotek. Det går också att se flera andra positiva effekter i flera av studierna.

–       Även om de studier som vi har identifierat har haft lite olika upplägg och olika sätt att utvärdera resultaten så kan vi ändå konstatera att en inhalationstjänst på öppenvårdsapotek leder till förbättrad inhalationsteknik, säger professor Sofia Kälvemark Sporrong.

Inhalationsvägledning ingick som en del av TLV:s försöksverksamhet med farmaceutiska tjänster som bedrivs i samarbete med apoteksbranschen. Under försöket genomfördes 7 905 tjänster och nästan varannan kund gjorde minst ett fel som farmaceuten behövde korrigera. Detta visar på att det finns ett behov av en sådan tjänst och rapporten visar nu att en sådan tjänst också kan ge bra effekt.

–       Att vi valde att genomföra ett försök med inhalationsvägledning var delvis för att vi sett bra resultat från andra länder. Det som Uppsala Universitet nu har gjort är att sammanställa den kunskap som finns och det bekräftar att det var ett bra val, säger Fredrik Boström som ansvarat för projektet på Sveriges Apoteksförening.

Rapporten har tagits fram på uppdrag av Sveriges Apoteksförening och blir en del i utvärderingen av försöksverksamheten som TLV ansvarar för. Just nu pågår nästa försök, Apotekens läkemedelssamtal, som riktar sig till kunder med behandling mot höga blodfetter. Under detta försök genomför forskare från Uppsala Universitet en vetenskaplig studie för att utvärdera effekten.

Läs rapporten här 

För ytterligare info:

Fredrik Boström, chefsfarmaceut Sveriges Apoteksförening

+46 70 508 27 41

fredrik.bostrom@sverigesapoteksforening.se

eller 

Sofia Kälvemark Sporrong, professor i Samhällsfarmaci Uppsala universitet

+73 469 71 62

sofia.kalvemark-sporrong@farmaci.uu.se