Fortsatt ökat söktryck till farmaceutiska utbildningar

Intresset för landets farmaceutiska utbildningar fortsätter att öka. Det välkomnas av apoteksbranschen, där fler apotek och fler arbetsgivare innebär en stor efterfrågan på personer som vill jobba på apotek med läkemedel, hälsa och välbefinnande.

– Det är fantastiskt roligt att fler upptäcker att apoteken är en del av vårdkedjan och att arbetet innebär en stimulerande möjlighet att hjälpa svenskarna till bättre läkemedelsanvändning, bättre hälsa och välbefinnande. Den positiva trenden från föregående termin håller i sig och de som nu utbildar sig till farmaceut får tillgång till en arbetsmarknad där arbetslösheten i princip är obefintlig och där du är efterlängtad av arbetsgivarna. Det säger Robert Svanström, chefsfarmaceut på Sveriges Apoteksförening och ansvarig för utbildningsfrågor.

Sveriges Apoteksförening har under två år satsat på att få upp intresset för de utbildningar som är viktiga för branschen. Satsningen fortsätter i nästa vecka, då apoteksbranschen finns med på Sacomässan för att träffa blivande studenter.

– Vi vill presentera en framtidsbransch inom vård och hälsa. Apoteken bedriver en kvalificerad verksamhet som kräver välutbildad personal som i sin vardag hjälper kunderna till ett bättre liv. Det är stimulerande och vårdnära, vilket fler nu upptäckt. Det är förstås otroligt roligt, avslutar Robert Svanström.

Utvecklingen för antalet förstahandssökande till landets farmaceutiska utbildningar ser ut som följer:
Utbildning till receptarie ökar totalt med 36%
Karlstad, campus +45%
Karlstad, distans +64%
Uppsala +44%
Göteborg +41%
Umeå, lokal studiegrupp +44%
Umeå, distans +33%
Linnéuniversitetet, distans +55%
Linnéuniversitetet, campus +11%

Apotekarprogrammet ökar totalt med +15%
Göteborg +12%
Umeå +21%
Uppsala +14%

Det ökade söktrycket har också inneburit att betygskraven ökar på alla utbildningar utom på Linnéuniversitetets campusutbildning, som sjunker något från en tidigare relativt hög nivå.