För att möta dagens utmaningar och rusta apoteken inför framtiden behövs ett antal regeländringar som ger apoteken bättre möjligheter att säkerställa god tillgänglighet och apoteksservice i hela landet.

På Riksdagsseminariet Framtidens apotek den 15 februari 2024 efterfrågades exempel på regelförändringar så att apoteken kan utveckla farmacin för patienterna och samhällets bästa. Läs listan här.