Fusk eller fel?

Apoteken ser till att kunderna får den bästa läkemedelsbehandlingen utifrån läkarens avsikter. Men om läkarens beslut inte är det bästa? Eller i värsta fall – de är helt felaktiga och dessutom medvetna. Vi borde kunna samverka mer för bättre patientsäkerhet.

 

För ett tag sedan intervjuades jag av SVT kring problemet med överförskrivningar och hur systemet ser ut för att fånga upp dessa. Apoteken anmäler varje år flera hundra fall där recept skrivits ut där förskrivningen misstänks ha gjorts på felaktiga grunder. I de flesta fall rör det sig om större mängder narkotikaklassade läkemedel och det finns en missbruksproblematik som ligger bakom. Alltför ofta får detta pågå under lång tid innan det upptäcks och åtgärdas vilket i slutändan drabbar patienter.

Inga vinnare

En patient som kommer in på ett apotek med recept på stora mängder narkotikaklassade läkemedel är en utmaning för farmaceuterna. Dels är det inte alltid givet att det inte är medicinskt motiverat men det är också så att en person med en beroendesjukdom behöver få rätt behandling. Samtidigt som det felaktiga beteendet från förskrivaren behöver hanteras behöver också patienten få rätt vård. Farmaceuten hamnar i en mycket svår situation när det inte går att diskutera vad som är bäst för patienten med läkaren. Läkaren kan ha sina skäl till hur hen har agerat i just denna situation – kanske var det ändå det bästa i stunden?

E-recept ger möjligheter till automatiska kontroller

Inom kort ska i princip alla recept vara elektroniska. Det ökar möjligheterna att göra kontroller redan när recepten skickas in. Läkare med begränsningar borde inte kunna skicka in ett recept till Nationella Läkemedelslistan. Stora mängder kanske skulle behöva motiveras extra eller så ska det inte gå att skicka in flera recept på samma läkemedel till samma patient under kort tid utan att varningar i systemen slår till. Det borde också gå att göra systematiska kontroller och hitta avvikande mönster på ett bättre sätt än vad som görs idag. Apoteken granskas i detalj att de följer regelverket kring periodens vara – samma sak borde kunna gå att göra kring läkarnas förskrivning.

Leta fel eller arbeta för ständiga förbättringar

Att apoteken ska slå larm när de upptäcker oegentligheter är självklart. Hanteringen av dessa larm borde bli snabbare. Men det är också viktigt att ett helhetsperspektiv finns med så att det också går att arbeta förebyggande. Det bästa är att helt kunna undvika att patienten kommer till apoteket med ett recept på alltför stor mängd narkotiska läkemedel och att hen istället fått korrekt vård för sin sjukdom. Att förbättra vården och öka kvaliteten är ett ständigt pågående arbete. Här ser vi ett tydligt exempel på där vi tillsammans skulle kunna öka patientsäkerheten genom gemensamt kvalitetsarbete. En ökad samverkan mellan vård och apotek behöver inte bara röra enskilda patienter/kunder utan kanske i större utsträckning borde utgå från ett systemperspektiv. Att vara en del av vårdkedjan är att hjälpa varandra att ständigt bli bättre.

Fredrik Boström

Chefsfarmaceut Fredrik Boström bloggar om vad som händer på apoteken och vad vi vill ska hända i framtiden, med fokus på farmaceuternas bidrag till en bättre läkemedelsbehandling.