Ge apoteken större möjligheter att hjälpa patienterna

Vad ska det stå på receptet när en läkare förskriver ett läkemedel till en patient? Namnet på en läkemedelsvara – som idag – eller namnet på substansen som läkemedlet innehåller? Debatten har tagit fart efter att Läkemedelsverket för fjärde gången utrett frågan och kommit fram till att så kallad generisk förskrivning inte bör införas i Sverige.

Vi förstår varför trycket på en förändring är hårt från läkarkårens sida. Det blir antagligen många samtal med patienterna som handlar om läkemedlets namn, istället för hur man ska använda läkemedlet på bästa sätt. Detta är något som apoteken – som enligt lag är skyldiga att byta förskrivna läkemedel till den likvärdiga vara som är billigast – möter varje dag.

Skälen till att kräva en ändring till generisk förskrivning är säkert många, men just nu lyfts patientsäkerhetsfrågan särskilt i debatten. Alla är överens om att många byten av läkemedelsprodukter skapar förvirring för patienterna och ständigt leder till felmedicinering. Förpackningarna har olika namn, är olika stora och medicinerna ser olika ut. Ibland är det en burk, ibland är läkemedlet förpackat i blisterkartor.

Det är lätt att som patient bli osäker och både ta för mycket eller för lite av sina läkemedel. Problemen lyfter läkaren Bengt Järhult och professor Arne Melander på ett förtjänstfullt sätt upp i en debattartikel i SvD, där de menar att Läkemedelsverkets slutsats är ett svek mot patienterna.

Samtidigt finns det en rad praktiska och legala skäl till att generisk förskrivning inte införs, vilket Läkemedelsindustriföreningens Anders Blanck argumenterar för i sitt debattinlägg i SvD. Blanck har helt rätt i att en införd generisk förskrivning isolerat inte kommer ändra något för patienterna, eftersom kravet på apoteken att byta till billigaste läkemedelsförpackning skulle kvarstå.

Sveriges Apoteksförening vill sedan länge göra förändringar i regelverket för det generiska utbytet, förändringar som i praktiken dramatiskt skulle minska antalet byten av läkemedel som en patient tvingas göra. Det är läkarnas jobb att bestämma vilken terapi en patient ska ha och en uppgift för apotekens farmaceuter att se till att patienterna får rätt läkemedel i rätt dos.

Idag är apotekens farmaceuter förhindrade att göra sitt jobb på bästa sätt. Istället är de tvingade att agera utifrån ett väldigt stelbent regelverk, som inte fullt ut möjliggör en individuell farmaceutisk bedömning. Genom att förändra regelverket vill vi göra det möjligt för apoteken att möta patienternas behov, drastiskt minska antalet byten av läkemedelsvaror som patienterna måste göra och öka patientsäkerheten.

Politikernas motstånd mot att göra förändringar har hittills byggt på en rädsla för att generikasystemets ekonomiska besparingar ska hotas – och på missuppfattningar om hur systemet i praktiken fungerar. Vi menar att förändringar till det bättre för landets patienter på inget sätt behöver innebära ökade kostnader för skattebetalarna.

Väl genomtänkta förändringar av det generiska utbytet skulle lösa många av de frågor som diskuteras när krav reses på att införa generisk förskrivning. Frågan om generisk förskrivning är för tillfället avförd av Läkemedelsverket. Lyssna då på apotekens synpunkter och gör något som i praktiken skulle få enormt positiva effekter för landets patienter.

Johan Wallér, VD
Henrik G Ehrenberg, chefsstrateg
Sveriges Apoteksförening

Publicerad av Svenska Dagbladet.