Gemensam lagerstatusfunktion för alla apotek nu på plats

Pressmeddelande från Sveriges Apoteksförening och LIF – de forskande läkemedelsföretagen

Från och med idag finns en lagerstatusfunktion, gemensam för landets samtliga apotek, som gör det möjligt för kunder att i förväg kontrollera om ett läkemedel finns tillgängligt eller om det måste beställas. Tjänsten är ett resultat av ett samarbete mellan Sveriges Apoteksförening och LIF och finns tillgänglig både för datorer, läsplattor och mobiler via Fass.se och Sverigesapotek.se.

Den nya lagerstatustjänsten förbättrar möjligheterna för apotekens kunder att välja hur man vill göra med sitt recept – åka till ett apotek eller kontakta apoteket för att göra en förbeställning. För den kund som går direkt till ett apotek blir det också lättare för personalen att hjälpa kunder att vid behov få information om lagerstatusen på andra apotek.

– Apoteken är en oerhört viktig del av vårdkedjan, med högkvalificerad personal och ett tydligt samhällsuppdrag. Apoteksomregleringen har inneburit en positiv utveckling – en utveckling som vi bara sett början på. Lagerstatusfunktionen innebär ytterligare en förbättring av apotekens service och innebär en ännu bättre information till kunderna om deras läkemedel, säger Johan Wallér, VD för Sveriges Apoteksförening.

– Läkemedelsföretagen erbjuder redan i dag uppdaterad och verifierad information om läkemedel via Fass. Miljontals besökare använder webbplatsen Fass.se, och besökarna kommer både från allmänhet och från sjukvårdspersonal. Den nya lagerstatusfunktionen passar mycket väl in där, och vi är glada att kunna erbjuda denna information via Fass.se. Det kommer att underlätta för användarna, säger Kristina von Sydow, chef för Fass.

Idag finns runt 15 000 varor som en patient kan få utskrivet på recept. Ett normalstort apotek har runt 3 000-4 000 av dessa i sitt lokala lager. Mer ovanliga läkemedel eller läkemedel med ovanlig styrka eller beredningsform hålls normalt inte i alla apotekslager eftersom det vore både ekonomiskt ohållbart och ett miljöproblem att kassera läkemedel vars bäst-före-datum gått ut – eftersom de efterfrågas så sällan. Däremot anpassar sig varje lokalt apotek till just sin kundkrets, vilket innebär att mer ovanliga läkemedel finns där det normalt efterfrågas.

Många apotekskunder har efterfrågat ett gemensamt informationssystem för de olika apoteksaktörerna. Den nya lagerstatusfunktionen innebär att apoteken via Fass kan möta kundernas förväntningar och efterfrågan.

– Apoteken strävar alltid efter att ha rätt läkemedel i det lokala lagret. Idag expedieras därför runt 95 procent av alla recept direkt. En samlad lagerstatusfunktion underlättar för apotekskunderna – också i de fem procent av fallen då det läkemedel man söker inte finns tillgängligt i lager, säger Johan Wallér.

– Lagerinformation är alltid en färskvara. Tjänsten kommer därför att ge en indikation på var ett läkemedel finns just nu eller om det är en beställningsvara. I det fall det finns ett fåtal varor i lager bör kunden precis som idag kontakta sitt apotek och göra en beställning. Lagerstatustjänsten kommer att ge bra information till kunderna och förbättrad service, säger Kristina von Sydow.

Bakgrund
Den tekniska lösningen innebär av konkurrensskäl ingen generell och kontinuerlig insamling av lagerstatusinformation, och sådan information kommer heller inte att lagras. Varje gång en fråga ställs via Fass.se och Sverigesapotek.se om tillgänglighet för ett visst läkemedel inom ett visst geografiskt område hämtas just denna information in via apoteksaktörernas egen lagerinformation.

Informationen presenteras på frågeställarens webbläsare, med uppgifter om apotek inom det valda området har varan i lager eller om det är en beställningsvara – och även tillkommande information som öppettider, adress och telefon.

Informationen ska ständigt vara aktuell och alla av Läkemedelsverket godkända apotek kommer bli sökbara i denna tekniska lösning.

För att ta reda på om ett läkemedel finns i lager eller måste beställas, söker man på produktens namn eller varunummer, varpå lagerstatustjänsten kommer visa följande information:
Om ett läkemedel finns
– i lager
– fåtal i lager
– ej i lager
Om utbyte finns (apotek är enligt lag skyldiga att byta till billigaste läkemedlet om alternativ finns – vilket är den vara som därför lagerförs i första hand).
Kontakta apotek – vid tillfälliga problem i tjänsten och för de 20-talet fristående apotek som inte svarar med lagerstatus från början.

Tjänsten kommer inte att kunna visa lagerstatus på riktigt alla läkemedel. Det gäller läkemedel där det finns risk för rån och inbrott, till exempel narkotikaklassade läkemedel och tillväxthormoner. Tjänsten kan inte heller visa lagerstatus för läkemedel som inte är godkända i Sverige (s.k. licensläkemedel) och inte sådana läkemedel som måste tillverkas individuellt (s.k. extemporeläkemedel).

Kontakt:
Johan Wallér
VD, Svensk Apoteksförening
Tel: 070-239 16 06

Kristina von Sydow
Chef, Fass-verksamheten
Tel: 0703 – 99 68 80