Glädjande att TLV ser över apotekens handelsmarginal

TLV har för första gången på flera år meddelat att de ska göra en översyn av apotekens handelsmarginal. Marginalen har urholkats under lång tid eftersom den inte har justerats upp sedan apoteksmarknaden omreglerades 2009 och ger inte kostnadsteckning för hanteringen av receptbelagda läkemedel.

”Det är mycket glädjande att TLV kommer att genomföra en begränsad översyn av handelsmarginalen till apotek. Men inom en snar framtid kommer myndigheten även att behöva göra en större översyn av handelsmarginalens konstruktion med anledning av de stora förändringarna som sker på apoteksmarknaden” säger Johan Wallér, vd på Sveriges Apoteksförening.

Den begränsade översynen föranleds av att flera myndigheter planerar olika avgiftshöjningar för apoteken. E-hälsomyndighetenhar aviserat en höjning av receptexpedieringsavgiften och Läkemedelsverket planerar att höja tillsynsavgiften för apotek. Dessutom påverkar flera andra regelförändringar apotekens kostnader och lönsamhet.

”Om inte handelsmarginalen justeras upp med åtminstone motsvarande belopp som olika myndigheter avser att höja apotekens kostnader med kommer det att innebära stora konsekvenser för apoteksmarknaden” säger Johan Wallér.

Grundproblemet med sjunkande lönsamhet kvarstår för många apoteksföretag. Apotekens möjlighet att utveckla nya erbjudanden och tjänster för patienter och kunder påverkas av sjunkande lönsamhet. Snart risker det att även få negativ påverkan på apoteken möjligheter att utföra sina grunduppdrag fullt ut. Apoteksbranschen ser fram emot fortsatta samtal med TLV angående den kommande översynen.

 

Läs hela TLV:s rapport här.

 

För ytterligare information kontakta 

JohanWallér, vd Sveriges Apoteksförening

johan.waller@sverigesapoteksforening.se

tel: 070- 239 16 06