Glädjande med fortsatt satsning på farmaceutiska tjänster

TLV har i sin rapport Farmaceutisk tjänst på öppenvårdsapotek – förstudie inför en försöksverksamhet föreslagit en fortsatt satsning på att utveckla farmaceutiska tjänster. Detta ska ske genom samverkan med apoteksbranschen med möjlighet till finansiering via Vinnova genom inrättande av ett ”Policy Lab”.

–       Vi har redan under TLV:s arbete med rapporten fått pröva på hur det är att samverka på det sätt som föreslås i rapporten. Att myndigheten och hela branschen kan samarbeta på nya sätt tror vi är en förutsättning för att komma vidare i den här frågan, säger Fredrik Boström chefsfarmaceut på Sveriges Apoteksförening.

Farmaceutiska tjänster som ersätts av samhället är vanligt förekommande i de övriga nordiska länderna och en fråga som Sveriges Apoteksförening drivit under lång tid. Förslaget från TLV är en viktig milstolpe i det arbetet och innebär förhoppningsvis att vi snart kommer se flera tjänster på apoteken. Redan idag får apoteken betalt för att expediera läkemedel samt att se till att kunderna kan använda sitt läkemedel på rätt sätt. Men en farmaceutisk tjänst innebär att apoteken får ersättning för att utföra en tjänst kopplat till läkemedelsbehandlingen som ligger utöver grunduppdraget. Även om det återstår mycket arbete innan vi har en färdig modell på plats där apoteken får betalt för det arbete som de kan göra så är det här ett stort steg framåt.

–       I slutändan är detta något som både patienterna och samhället kommer att vinna på. Den enskilda patienten får större möjlighet till korrekt läkemedelsbehandling vilket leder till en större samhällsnytta, säger Fredrik Boström.

Läs hela TLV:S rapport här.

 

För ytterligare information kontakta:

Fredrik Boström, chefsfarmacuet Sveriges Apoteksförening

fredrik.bostrom@sverigesapoteksforening.se

tel: 070-508 27 41