Goda resultat från det norska forskningsprojektet Medisinstart

Idag har de första resultaten från det norska forskningsprojektet Medisinstart presenterats i Oslo. Projektet syftar till att ta reda på om strukturerade läkemedelssamtal gör nytta för patienterna och samhället. Under två år har 1 500 patienter på 65 apotek runt om i Norge deltagit i studien. Vid nymedicinering har två uppföljningssamtal med farmaceut på apotek erbjudits patienter inom några utvalda terapiområden; blodförtunnande -, blodfettssänkande-, och läkemedel mot högt blodtryck.

– Det mest intressanta resultatet är att så många som 63 procent av patienterna svarade att de skulle använda en sådan tjänst om det erbjuds på apotek. Motivationen att ta mediciner och trygghet i behandlingen har ökat efter samtalen som patienterna upplevde som nyttiga och lösningsorienterade. Endast 4 procent svarade att de skulle avstå en sådan här tjänst säger Robert Svanström chefsfarmaceut på Sveriges Apoteksförening som närvarade vid presentationen av Medisinstart i Oslo.

Den största skillnaden syns hos patienter i studien som får blodfettssänkande läkemedel. Av dessa fortsätter 10,6 procent fler sin läkemedelsbehandling efter sju och 18 veckor i förhållande till studiens kontrollgrupp.

– Den här studien är intressant för oss i Sverige eftersom det svenska systemet är så pass likt det norska. Särskilt intressant är det förstås just nu med tanke på att den pågående apoteksutredningen bl.a. ska analysera tjänster som kräver farmaceutisk utbildning säger Robert Svanström.

De samhällsekonomiska effekterna av Medisinstart har analyserats av Oslo Economics. De har framför allt tittat på de prognostiserade effekterna vid ökad följsamhet till blodfettssänkande läkemedel.Vilket är en terapigrupp som idag har en låg följsamhet. Deras prognos visar att även vid en låg förbättring av följsamhet till dessa mediciner så blir samhällsvinsterna stora.

Slutrapport från forskningsprojektet presenteras av den norska Apoteksföreningen vid årsskiftet.

För mer information:
Robert Svanström, chefsfarmaceut
Robert.svanstrom@sverigesapoteksforening.se
070-521 12 56