Gott Nytt Vaccin!

Nu går vi snart in i 2021 efter ett mycket annorlunda år för världen, apoteken och farmaceuterna. Tack vare en farmaceutisk utveckling utöver det vanliga kan vi också ta oss an det nya året med tillförsikt. Men innan dess vill jag passa på att skriva något om det år som varit.

 

Den här bloggen har bara några månader på nacken och därför känns det lite förmätet att sammanfatta hela året i någon sorts nyårskrönika. Den stora händelsen under året – pandemin – har inte heller varit direkt kopplat till farmaceuter och apoteksverksamhet och därför inte berörts tidigare. Men det går inte att undvika om man ska sammanfatta 2020 – även ur ett apoteks- och farmaceutperspektiv.

”Icke-farmakologi” har präglat året

Hanteringen av pandemin har främst utgjorts av icke farmakologiska åtgärder. Istället för läkemedel och vacciner – som vi farmaceuter har kunskap om – har vi strikta sociala krav på distansering, handtvätt och isolering vid symtom. För den som är van vid hur läkemedel bedöms när det kommer till krav på effekt jämfört med biverkningar så känns det som att underlaget för flera av de åtgärder som framförs i debatten är relativt skakigt. Men en kris gör också att behovet för att testa nya behandlingar ökar och det såg vi även inom läkemedelsområdet där flera olika läkemedel sattes in utan större farmakologisk grund för hur de skulle ge effekt. Vissa av dessa föll väl ut medan andra snabbt sorterades bort. Den stora skillnaden mellan de oprövade farmakologiska behandlingarna och de icke-farmakologiska var att för läkemedlen följdes den vanliga processen med randomiserade studier vilket gör att vi har större kunskap om effekter och bieffekter för läkemedelsbehandlingarna jämfört med nedstängningar och munskydd. Det senare är en brist inför kommande pandemier.

Beska piller

En sak som dock känns igen från medicinens värld är sammanblandningen mellan hårda restriktioner och effektiva åtgärder. För läkemedel finns uppfattningen att ju beskare piller desto större effekt. Men ett illasmakande läkemedel är ur en farmaceutisk synvinkel inte något bra. Vi vill gärna hitta formuleringar som i så fall döljer smaken eller som kan tas på annat sätt så att det blir lättare att svälja. Medias rapportering om dålig följsamhet till restriktionerna visar på att det för många i samhället är för beska piller som ordinerats. Utmaningen inför framtiden när det gäller pandemiåtgärder är att hitta de åtgärder som inte är lika svåra att svälja men som har bra effekt.

Apoteken mitt i pandemin

För apoteken har pandemin inneburit extra utmaningar. Apotekens viktiga ställning som en del av hälso- och sjukvården har ställt extra krav och förväntningar på att man ska kunna hålla öppet och se till att även personer i riskgrupper på ett tryggt och säkert sätt kan få sina läkemedel. Den svenska marknaden med en välutvecklad e-handel, elektronisk fullmaktshantering mm. har inneburit en stor fördel jämfört med andra länder och apoteken har fortsatt att utveckla bra tjänster för att underlätta för riskgrupper och minimera smittrisken. Den svenska läkemedelsdistributionen har också fungerat bra även om det varit utmanande med framförallt vissa intensivvårdsläkemedel. I krisen har det också varit tydligt att alla inblandade i läkemedelshanteringen kunnat samarbeta på ett bra sätt. Ändringar i regelverken som underlättat hantering, för apoteken t.ex. möjligheten att ha farmaceut på distans i vissa fall, har skett snabbt och i nära samråd mellan alla inblandade. Krisen har också fört oss aktörer inom läkemedelsanvändningen närmare varandra vilket bådar gott inför framtiden.

Dags för farmacin att kliva in på allvar

Och nu är vaccinerna på väg ut! Det är också början på den farmakologiska delen av pandemi-bekämpningen. De första vaccinerna som levereras kommer i stora förpackningar och måste frysförvaras. På sikt kommer vi se en utveckling med förpackningar som är bättre anpassade till verkligheten – både storleksmässigt och hur de ska förvaras. Vi kommer se bättre information och märkning på förpackningarna och säkert anpassningar av olika doser till olika grupper. En farmaceutisk vidareutveckling av vaccinerna kommer hjälpa till att öka antalet patienter som vaccineras så att vi får en bra vaccinationstäckning. Jag hoppas också på att farmaceuter och apotek ska få en ännu större roll för det kommer till vaccinering. Det handlade mitt första inlägg i bloggen om och därför passar det bra att avsluta årets sista text med samma sak – låt farmaceuterna på apotek få vaccinera!

Gott Nytt 2021!

Fredrik Boström

Chefsfarmaceut Fredrik Boström bloggar om vad som händer på apoteken och vad vi vill ska hända i framtiden, med fokus på farmaceuternas bidrag till en bättre läkemedelsbehandling.