Gustav Hasselgren ny ordförande för Sveriges Apoteksförening

Sveriges Apoteksföreningen har idag valt Gustav Hasselgren som ny ordförande efter Anders Torell. Gustav Hasselgren är vd på nätapoteket Apohem. Han har varit styrelsemedlem i Sveriges Apoteksförening sedan februari 2019 då Apohem blev medlem i föreningen.

-Konkurrensen är stor inom apoteksbranschen i Sverige och det gör att vi aktörer ständigt behöver utveckla vårt erbjudande till kund. Samtidigt finns det stora gemensamma frågor inom exempelvis regulatoriska frågor, utbildning och miljö där Sveriges Apoteksförening fyller en viktig funktion för hela branschens utveckling. Anders Torell har gjort ett väldigt fint arbete och jag ser fram emot att ta över som ordförande och att arbeta nära VD Johan Wallér och hans organisation framöver säger Gustav Hasselgren, ny ordförande för Sveriges Apoteksförening.

Gustav efterträder Anders Torell, vd på Kronans apotek som valt att lämna sitt uppdrag och därmed även Sveriges Apoteksförening. Styrelsen i Sveriges Apoteksförening består av de verkställande direktörerna i föreningens tio medlemsföretag. Branschföreningen företräder landets alla apotek.

 

För ytterligare info:

Gustav Hasselgren, ordförande Sveriges Apoteksförening

gustav.hasselgren@apohem.se

Tel: 0706 79 02 44

Eller

Johan Wallér, vd Sveriges Apoteksförening

Johan.waller@sverigesapoteksforening.se

Tel: 070 239 16 06